News archive
2013-12-19 Pressrelease: St Petersburg Property Companys aktie noteras på Mangoldlistan
2014-06-10 Pressrelease: Verksamhetsrapport november 2013 - maj 2014
2014-09-09 Pressrelease: Delårsrapport 1 juli 2013 - 30 juni 2014
2015-03-10 Pressrelease: Bokslutskommuniké 1 juli 2013 - 31 december 2014
2015-04-28 Pressrelease: Kallelse till årsstämma 2015
2015-05-12 Pressrelease: Styrelsens förslag till årsstämman den 26 maj 2015
2015-05-12 Dokument: Årsredovisning och koncernredovisning 2014 (inkl. revisionsberättelse)
2015-05-27 Pressrelease: Kommuniké från årsstämma 2015-05-26
2015-06-16 Händelse: Aktiesammanslagning  i SPPC 100:1 enligt stämmobeslut
2015-09-14 Pressrelease: Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015
2015-09-21 Dokument: Kommentar till anbud om aktieköp med Intrinsic Oppkjøp AS som avsändare
2015-09-22 Dokument: Intrinsic drar tillbaka anbud
2016-03-11 Pressrelease: Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2015
2016-04-20 Pressrelease: Kallelse till årsstämma 2016
2016-04-27 Aktieägarinformation: Brev angående övergången till handelsplatsen Alternativa Listan
2016-05-04 Dokument: Årsredovisningen och koncernredovisning 2015 (inkl. revisionsberättelse)
2016-05-26 Pressrelease: Kommuniké från årsstämma 2016-05-20
2016-09-12 Pressrelease: Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2016
2017-03-10 Pressrelease: Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2016
2017-04-26 Dokument: Årsredovisningen och koncernredovisning 2016 (inkl. revisionsberättelse)
2017-04-28 Pressrelease: Kallelse till årsstämma 2017
2017-06-05 Pressrelease: Kommuniké från årsstämma 2017-05-30
2017-09-21 Pressrelease: Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2017
2018-03-14 Pressrelease: Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2017
2018-04-27 Pressrelease: Kallelse till årsstämma 2018
2018-04-27 Dokument: Årsredovisningen och koncernredovisning 2017 (inkl. revisionsberättelse)
2018-05-31 Pressrelease: Kommuniké från årsstämma 2018-05-29
2018-09-12 Pressrelease: Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2018
2019-03-13 Pressrelease: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2018
2019-04-29 Pressrelease: Kallelse till årsstämma 2019
2019-04-29 Dokument: Årsredovisningen och koncernredovisning 2018 (inkl. revisionsberättelse)
2019-05-29 Pressrelease: Kommuniké från årsstämma 2019-05-28
2019-09-12 Pressrelease: Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2019
2020-03-10 Pressrelease: Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2019
2020-04-30 Pressrelease: Kallelse till årsstämma 2020
2020-04-30 Dokument: Årsredovisningen och koncernredovisning 2019 (inkl. revisionsberättelse)
2020-05-30 Pressrelease: Kommuniké från årsstämma 2020-05-30
2020-09-15 Pressrelease: SPPC har genomfört försäljning av markområdet i Strelna
2020-09-18 Pressrelease: Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2020
2020-10-13 Pressrelease: Kallelse till extra bolagsstämma 2020-11-18 (inkl. dokument)
2020-11-18 Pressrelease: Kommuniké extra bolagsstämma
2021-03-10 Pressrelease: Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2020
2021-04-29 Pressrelease: Kallelse till årsstämma 2021
2021-04-28 Dokument: Årsredovisningen och koncernredovisning 2020
2021-05-31 Pressrelease: Kommuniké från årsstämma 2021
2021-09-15 Pressrelease: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021